Tervetuloa! Bienvenue!

KUTSU- INVITATION

Ranskalaisen koulun ystävät ry:n yhdistyksen kokous

L’Assemblée générale de l’Association des Amis de l’École Française

AIKA : Maanantai 29.04.2019 klo 18.00

HEURE : Lundi 29.04.2019 à 18h00

PAIKKA : Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Raumantie 4, 00350 Helsinki (historian luokka)

LIEU : Lycée franco-finlandais d’Helsinki, Raumantie 4, 00350 Helsinki (classe d’histoire)

 

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1) vuoden 2018 vuosi-ja tilinpäätöskertomus sekä tilintarkastajien lausunto
2) tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
3) tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle sekä henkilöjäsenten vuosimaksun suuruus
4) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
5) hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
6) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
7) muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain määräykset niistä asioista, joista ei voida päätöstä tehdä, ellei niitä ole kokouskutsussa erikseen mainittu

Mikäli olette kiinnostuneita osallistumaan hallituksen työskentelyyn asettumalla ehdolle erovuoroisten tilalle (yht. 4 paikkaa) valittaviksi jäseniksi, voitte halutessanne ilmoittaa siitä jo etukäteen sähköpostitse hallitus@hrsk-ystavat.com. Tässä yhteydessä mainittakoon, että vaikka vuosikokouksen asialistalla mainitaan hallituksen jäsenten palkkiot, niitä ei toistaiseksi ole vielä koskaan päätetty maksaa, joten hallituksen jäsenet tekevät työtä vapaaehtoisvoimin.

Ystävällisin terveisin, bien cordialement,

Ystävät ry:n hallitus / Le conseil des AmisGaala 2019


Tärkeä tiedote jäsenrekisteristä

Toukokuussa 2018 voimaan astuva yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, (EU) 2016/679) asettaa meille yhdistyksenä vaatimuksia jäsenrekisterin ylläpidolle. Yksi keskeisistä vaatimuksista on rekisterin ajantasaisuus ja mahdollisten virheellisten tietojen päivittäminen mahdollisimman pikaisesti.

Pyydämmekin teitä ystävällisesti vahvistamaan oheisen linkin kautta ne yhteystiedot, joita tahdotte jäsenviestintään käytettävän.

Yhdistys käyttää rekisteriä pelkästään jäsenistön kanssa viestintään, eikä se luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille. Yhdistyksen henkilörekisteriseloste löytyy oheisen linkin takaa sekä Jäsenyys-sivuilta.

Ystävällisin terveisin,
Ranskalaisen koulun ystävät ry:n hallitus


Yhdistyksestä

Ranskalaisen Koulun Ystävät ry on Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys perustettiin jo vuonna 1949. Alunperin yhdistyksen tarkoituksena oli ylläpitää yksityistä ranskalaista leikkikoulua. Työ leikkikoulun hyväksi jatkuu vieläkin, mutta toiminta on laajentunut perustamisajoista.

Yhdistyksen tarkoituksena on ennen kaikkea edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä tukea koulua taloudellisesti. Merkittävä osa rahoista, jotka yhdistys vuosittain kerää, menee seuraaviin kohteisiin:

  • 4. ja 8. luokkien vaihtomatkojen tukeminen
  • oppilas- ja opettajastipendit
  • Wahlmanin ylioppilaslakit
  • leikkikoulun ylläpitäminen
  • erilaiset hankinnat koululle

Varat toiminnalleen yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ja järjestämällä tapahtumia. Jäsenmaksu on 30 €. Liity jäseneksi ilmoittautumislomakkeella. Huom. lähetämme jäsenmaksulaskut vuosittain syksyllä, joten älä huolestu vaikka et saakaan meiltä postia heti!

Tulevat tapahtumat löydät kalenteri -osion alta.

Tervetuloa aktiivisesti mukaan Ystävien toimintaan – tukemaan lastemme koulutaivalta!

Tästä leikkikoulun sivuille