Tervetuloa! Bienvenue!

Joulumarkkinat palaavat 28.11.2021- lämpimästi tervetuloa talkoisiin! Löydätte päivämäärät sekä luokkavastuut alla olevasta taulukosta:

Gaala palaa 12.3.2022- lämpimästi tervetuloa juhlimaan!

Kaikki jo aiemmin Riviera- gaalaan varatut ja maksetut paikat siirretään automaattisesti uuteen ajankohtaan. Yhteydenotot ja uudet varaukset osoitteeseen gaala@hrsk-ystavat.com

 

KUTSU- INVITATION

Ranskalaisen koulun ystävät ry:n yhdistyksen kokous
L’Assemblée générale de l’Association des Amis de l’École Française

AIKA     Maanantaina 14.06.2021 klo 18.00
HEURE Lundi 14.06.2021 à 18h00

PAIKKA            Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Raumantie 4, 00350 Helsinki (ruokasali) tai Microsoft Teams -etäyhteys
LIEU      Lycée franco-finlandais d’Helsinki, Raumantie 4, 00350 Helsinki (réfectoire) ou à distance par Microsoft Teams

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1) vuoden 2020 vuosi- ja tilinpäätöskertomus sekä tilintarkastajan lausunto
2) tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
3) tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle sekä henkilöjäsenten vuosimaksun suuruus
4) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
5) hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
6) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
7) muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain määräykset niistä asioista, joista ei voida päätöstä tehdä, ellei niitä ole kokouskutsussa erikseen mainittu

Tässä yhteydessä mainittakoon, että vaikka vuosikokouksen asialistalla mainitaan hallituksen jäsenten palkkiot, niitä ei toistaiseksi ole vielä koskaan päätetty maksaa, joten hallituksen jäsenet tekevät työtä vapaaehtoisvoimin. 

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen Teams -yhteyden kautta, pyydämme teitä ilmoittautumaan ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen hallitus@hrsk-ystavat.com viimeistään sunnuntaina 13.6.2021. Ilmoittautumisenne jälkeen teille lähetetään sekä linkki että esityslista kokoukseen osallistumistanne silmällä pitäen.

Ystävällisin terveisin, bien cordialement,
Ystävät ry:n hallitus – Le conseil des Amis

 


Ystävät onnittelevat kevään 2021 ylioppilaita! Félicitations!


Tärkeä tiedote jäsenrekisteristä

Toukokuussa 2018 voimaan astuva yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, (EU) 2016/679) asettaa meille yhdistyksenä vaatimuksia jäsenrekisterin ylläpidolle. Yksi keskeisistä vaatimuksista on rekisterin ajantasaisuus ja mahdollisten virheellisten tietojen päivittäminen mahdollisimman pikaisesti.

Pyydämmekin teitä ystävällisesti vahvistamaan oheisen linkin kautta ne yhteystiedot, joita tahdotte jäsenviestintään käytettävän.

Yhdistys käyttää rekisteriä pelkästään jäsenistön kanssa viestintään, eikä se luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille. Yhdistyksen henkilörekisteriseloste löytyy oheisen linkin takaa sekä Jäsenyys-sivuilta.

Ystävällisin terveisin,
Ranskalaisen koulun ystävät ry:n hallitus


Yhdistyksestä

Ranskalaisen Koulun Ystävät ry on Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys perustettiin jo vuonna 1949. Alunperin yhdistyksen tarkoituksena oli ylläpitää yksityistä ranskalaista leikkikoulua. Työ leikkikoulun hyväksi jatkuu vieläkin, mutta toiminta on laajentunut perustamisajoista.

Yhdistyksen tarkoituksena on ennen kaikkea edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä tukea koulua taloudellisesti. Merkittävä osa rahoista, jotka yhdistys vuosittain kerää, menee seuraaviin kohteisiin:

  • 4. ja 8. luokkien vaihtomatkojen tukeminen
  • oppilas- ja opettajastipendit
  • Wahlmanin ylioppilaslakit
  • leikkikoulun ylläpitäminen
  • erilaiset hankinnat koululle

Varat toiminnalleen yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ja järjestämällä tapahtumia. Jäsenmaksu on 30 €. Liity jäseneksi ilmoittautumislomakkeella. Huom. lähetämme jäsenmaksulaskut vuosittain syksyllä, joten älä huolestu vaikka et saakaan meiltä postia heti!

Tulevat tapahtumat löydät kalenteri -osion alta.

Tervetuloa aktiivisesti mukaan Ystävien toimintaan – tukemaan lastemme koulutaivalta!

Tästä leikkikoulun sivuille