Kutsu yhdistyksen kokoukseen maanantaina 24.4.2023 klo 18

KUTSU- INVITATION

Ranskalaisen koulun ystävät ry:n yhdistyksen kokous

L’Assemblée générale de l’Association des Amis de l’École Française

AIKA    Maanantai 24.4.2023 klo 18.00

HEURE Lundi 24.4.2023 à 18h00

PAIKKA            Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Raumantie 4, 00350 Helsinki (historian luokka)

LIEU     Lycée franco-finlandais d’Helsinki, Raumantie 4, 00350 Helsinki (classe d’histoire)

Lämpimästi tervetuloa Ranskalaisen koulun ystävät ry:n sääntömääräiseen yhdistyksen kokoukseen maanantaina 24. huhtikuuta 2023 klo 18.00!

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1) vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto

2) tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

3) tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle sekä henkilöjäsenten vuosimaksun suuruus

4) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

5) hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle

6) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali

7) muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain määräykset niistä asioista, joista ei voida päätöstä tehdä, ellei niitä ole kokouskutsussa erikseen mainittu

Mikäli olette kiinnostuneita osallistumaan hallituksen työskentelyyn asettumalla ehdolle erovuoroisten tilalle valittaviksi jäseniksi, voitte halutessanne ilmoittaa siitä jo etukäteen sähköpostitse hallitus@hrsk-ystavat.com. Tässä yhteydessä mainittakoon, että vaikka vuosikokouksen asialistalla mainitaan hallituksen jäsenten palkkiot, niitä ei toistaiseksi ole vielä koskaan päätetty maksaa, joten hallituksen jäsenet tekevät työtä vapaaehtoisvoimin. 

Tämä kutsu on myös nähtävillä koulun ilmoitustaululla (nykyistä vahtimestaritilaa vastapäätä).

Ystävällisin terveisin, bien cordialement,

Ranskalaisen koulun ystävät ry:n hallitus

Le conseil de l’Association des Amis de l’École Française