Yhdistyksen sääntömääräinen kokous ke 27.4.2022 klo 18

KUTSU- INVITATION

 Ranskalaisen koulun ystävät ry:n yhdistyksen kokous

L’Assemblée générale de l’Association des Amis de l’École Française

AIKA             Keskiviikko 27.4.2022 klo 18.00

HEURE        Mercredi 27.4.2022 à 18h00

PAIKKA        Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Raumantie 4, 00350 Helsinki (historian luokka)

LIEU            Lycée franco-finlandais d’Helsinki, Raumantie 4, 00350 Helsinki (classe d’histoire)

Lämpimästi tervetuloa Ranskalaisen koulun ystävät ry:n sääntömääräiseen yhdistyksen kokoukseen keskiviikkona 27. huhtikuuta 2022 klo 18.00!

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1) vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto

2) tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

3) tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle sekä henkilöjäsenten vuosimaksun suuruus

4) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

5) hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle

6) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali

7) muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain määräykset niistä asioista, joista ei voida päätöstä tehdä, ellei niitä ole kokouskutsussa erikseen mainittu

Mikäli olette kiinnostuneita osallistumaan hallituksen työskentelyyn asettumalla ehdolle erovuoroisten tilalle (yht. 7 paikkaa) valittaviksi jäseniksi, voitte halutessanne ilmoittaa siitä jo etukäteen sähköpostitse hallitus@hrsk-ystavat.com. Tässä yhteydessä mainittakoon, että vaikka vuosikokouksen asialistalla mainitaan hallituksen jäsenten palkkiot, niitä ei toistaiseksi ole vielä koskaan päätetty maksaa, joten hallituksen jäsenet tekevät työtä vapaaehtoisvoimin. 

Tämä kutsu on nähtävillä myös koulun ilmoitustaululla (kioskitilan vieressä).

Ystävällisin terveisin, bien cordialement,

Ranskalaisen koulun ystävät ry:n hallitus

Le conseil de l’Association des Amis de l’École Française