Yleistä

Ranskalaisen koulun ystävät ry:n leikkikoulu on yksityinen päiväkoti. Leikkikouluun otetaan kalenterivuoden aikana 5 vuotta täyttäviä lapsia. Hakuaika lukuvuodelle 2022-2023 on tammikuussa 2022, jolloin leikkikouluun hakevat vuonna 2017 syntyneet lapset. Lisätietoja tulee näille sivuille joulukuun 2021 aikana.

Ilmoittautumislomake  PDF- tiedostona

  1. Leikkikoulu tarjoaa laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta 5-vuotiaille lapsille.
  2. Toiminta perustuu kielikylpymetodiin ja Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan.
  3. Tavoitteenamme on tutustuttaa lapset ranskan kieleen ja varhaiskasvatusjatkumossa kehittää ja tukea lapsen valmiuksia Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun esiopetukseen siirtymistä silmällä pitäen.
  4. Leikkikoulun tehtävänä on ranskan kielen oppimisen lisäksi turvata jokaisen lapsen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, kehittää hänen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan sekä positiivista minäkuvaa ja itseluottamusta omaan kykyynsä oppia ja osallistua.
  5. Leikkikoulu toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kanssa.
  • 2 ryhmää
  • 20 oppilasta / ryhmä
  • 2 ranskankielistä opettajaa
  • 2 suomenkielistä avustajaa
  • 2 ranskankielistä avustajaa

Toimintaa ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelmaan sisältyvät laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Lisäksi vuotta rytmittävät  erilaiset vaihtelevat teemat, jotka on valittu läheltä lasten kokemuspiiriä. Tällaisia ovat muun muassa vuodenajat sekä vuodenkiertoon liittyvät perinteiset juhlat (joulu, loppiainen, laskiainen, pääsiäinen…).

Leikillä on keskeinen sija leikkikoulun pedagogisena menetelmänä.
Kaikki leikkikoulun arjen tilanteet ovat samalla kielenoppimistilanteita.
Ryhmätila on jaettu erilaisiin “nurkkauksiin”, joissa lapset saavat vapaasti leikkiä: kotileikki, autoleikki, lukunurkkaus, rakenteluleikki, legot jne.
Leikin lisäksi leikkikoulun tarjoama ohjattu toiminta mahdollistaa lasten kehittymisen päivä päivältä monitaitoisemmaksi ja aktiiviseksi toimijaksi.