Hakeminen leikkikouluun ja paikkojen myöntäminen

Hakemuksia leikkikouluun lukuvuodeksi 2023-2024 otetaan vastaan 29.01.2023 saakka. Leikkikouluun otetaan kyseiselle lukuvuodelle vuonna 2018 syntyneitä lapsia. Linkki hakulomakkeseen löytyy tästä. Mikäli haluatte täyttää lomakkeen koneella ennen tulostusta allekirjoitusta varten, suosittelemme avaamaan sen Acrobat Reader-sovelluksella.

Ystävällisesti toimikaa seuraavasti:

  • Täyttäkää ja postittakaa hakulomake allekirjoitettuna osoitteeseen: Ranskalaisen koulun ystävät ry:n leikkikoulu, Raumantie 4. 00350 Helsinki tai tuokaa se henkilökohtaisesti paikan päälle.
  • Liittäkää hakulomakkeeseen kopio lapsenne nykyisen hoitopaikan laatimasta viimeisimmästä varhaiskasvatussuunnitelmasta.
  • Vahvistakaa kirjelähetyksenne sähköpostitse osoitteeseen leikkikoulu@hrsk-ystavat.com

Huom! Älkää toimittako hakulomaketta sähköpostitse sen sisältämien henkilötietojen vuoksi.

Huoltajien on mahdollista tutustua leikkikoulun toimintaan torstaina 19.1.2023 klo 9.00 tai klo 15.00 Microsoft Teams:n kautta järjestettävässä tutustumistilaisuudessa. Osallistumisaika pyydetään vahvistamaan etukäteen sähköpostitse leikkikoulu@hrsk-ystavat.com, minkä jälkeen saatte osallistumislinkin sähköpostiinne.

Leikkikouluun hakijoille järjestetään helmi-maaliskuussa maksullinen ryhmätesti hakijoiden leikkikouluvalmiuksien arvioimiseksi. Arvion tekee psykologi ja testi järjestetään suomeksi. Testipäivät ovat lauantai 11.2.2023 ja lauantai 4.3.2023, joista jokainen valitsee itselleen paremmin sopivan ajankohdan, kuitenkin ryhmien täyttymisen rajoissa. Linkki testiryhmiin ilmoittautumista silmällä pitäen lähetetään kaikille huoltajille yhtä aikaa muutama päivä hakuajan umpeutumisen jälkeen.

Niiden hakijoiden, jotka eivät suoriutuneet ryhmätestistä, huoltajille ilmoitetaan tästä erikseen. Huoltajat voivat olla yhteydessä psykologiin keskustellakseen testistä ja sen tuloksista.

Leikkikoulun oppilaiksi otetaan valmiustestin hyväksytysti suorittaneiden joukosta 40 lasta.

Etusija annetaan hakijoille, joiden kanssa samassa perheessä asuu leikkikoulun tai Helsingin ranskalaisen-suomalaisen koulun oppilas tai sen henkilökunnan jäsen. Muiden hakijoiden kesken suoritetaan arvonta, jonka perusteella lapset sijoitetaan järjestykseen ja valitaan leikkikoulussa vapaina oleville paikoille tai sijoitetaan jonotuslistalle.

Valinnoista ilmoitetaan huhtikuun loppuun mennessä kirjeitse kotiin. Kirjeessä ohjeistetaan tarkemmin, miten leikkikoulupaikka otetaan vastaan. Jos leikkikouluun valittu ei ota vastaan hänelle myönnettyä paikkaa ohjeessa asetettuun määräpäivään mennessä, paikka tarjotaan jonotuslistalla seuraavana olevalle.

Kategoriat: Aiheeton

Päivystyspuhelimet

Poissaoloista ja muista päiväjärjestykseen liittyvistä asioista pyydämme ottamaan yhteyttä seuraaviin numeroihin, mieluiten tekstiviestitse:

  • Leikkikoulu: 044 28 08 063
  • Esikoululaisten iltapäiväkerho: 044 97 57 383

Kategoriat: Aiheeton