Yleistä

Ranskalaisen koulun ystävät ry:n yksityinen leikkikoulu. Leikkikouluun otetaan kalenterivuoden aikana 5 vuotta täyttäviä lapsia. Hakuaika lukuvuodelle 2017-2018 on tammikuussa 2017, lisätietoja tulee tälle sivulle syksyn 2016 aikana.

Ilmoittautumislomake  PDF- tiedostona

  1. Leikkikoulun pääasiallinen opetuskieli on ranska.
  2. Opetus perustuu kielikylpymetodiin ja ranskalaisen koulujärjestelmän erityispiirteisiin.
  3. Kaksikielisten avustajien ansiosta opetuksessa hyödynnetään suomen kieltä.
  4. Leikkikoulu tarjoaa lapselle turvallisen, avoimen ja virikkeellisen ympäristön.
  5. Leikkikoulu toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kanssa.
  • 2 luokkaa
  • 20 oppilasta / luokka
  • 2 ranskankielistä opettajaa
  • 2 suomenkielistä avustajaa
  • 2 ranskankielistä avustajaa

Opetusta jaksottavat erilaiset vaihtelevat teemat, jotka on valittu läheltä lasten kokemuspiiriä. Tällaisia ovat muun muassa vuodenkiertoon liittyvät perinteiset juhlat (joulu, loppiainen, laskiainen, pääsiäinen…)
Jokaista teemaa voidaan käyttää eri oppiaineiden opetuksessa: kieli, matematiikka, taideaineet
Leikillä on keskeinen sija leikkikoulun pedagogisena menetelmänä.
Kaikki leikkikoulun tavanomaiset tilanteet ovat samalla kielenoppimistilanteita.
Luokka on jaettu erilaisiin “nurkkauksiin”, joissa lapset saavat vapaasti leikkiä: kotileikki, lukunurkkaus, maalauspiste, rakenteluleikki jne.
Leikkikoulun tarjoamat aktiviteetit mahdollistavat lasten kehittymisen päivä päivältä itsenäisemmiksi.

Leikkikoulu