Hakeminen leikkikouluun ja paikkojen myöntäminen

Hakemuksia leikkikouluun lukuvuodeksi 2020-2021 otetaan vastaan 26.01.2020 saakka. Leikkikouluun otetaan kyseiselle lukuvuodelle vuonna 2015 syntyneitä lapsia. Linkki hakulomakkeseen löytyy tästä (sekä valikon kohdasta Hakulomake).

Ystävällisesti toimikaa seuraavasti:

  • Täyttäkää ja postittakaa hakulomake allekirjoitettuna osoitteeseen: Ranskalaisen koulun ystävät ry:n leikkikoulu, Raumantie 4. 00350 Helsinki.
  • Liittäkää hakulomakkeeseen kopio lapsenne nykyisen hoitopaikan laatimasta varhaiskasvatussuunnitelmasta.
  • Vahvistakaa kirjelähetys sähköpostitse osoitteeseen pihla@hrsk-ystavat.com.

Keskiviikkona 15.1.2020 huoltajien on mahdollista tutustua leikkikoulun toimintaan klo 9.00 tai klo 15.00. Vierailuaika pyydetään vahvistamaan etukäteen sähköpostitse pihla@hrsk-ystavat.com

Leikkikouluun hakijoille järjestetään helmi-maaliskuussa maksullinen ryhmätesti hakijoiden leikkikouluvalmiuksien arvioimiseksi. Arvion tekee psykologi ja testi järjestetään suomeksi.

Niiden hakijoiden, jotka eivät suoriutuneet ryhmätestistä, huoltajille ilmoitetaan tästä erikseen. Huoltajat voivat olla yhteydessä psykologiin keskustellakseen testistä ja sen tuloksista.

Leikkikoulun oppilaiksi otetaan valmiustestin hyväksytysti suorittaneiden joukosta 40 lasta.

Etusija annetaan hakijoille, joiden kanssa samassa perheessä asuu leikkikoulun tai Helsingin ranskalaisen-suomalaisen koulun oppilas tai sen henkilökunnan jäsen.

Muiden hakijoiden kesken suoritetaan arvonta, jonka perusteella lapset sijoitetaan järjestykseen ja valitaan leikkikoulussa vapaina oleville paikoille tai sijoitetaan jonotuslistalle.

Valinnoista ilmoitetaan huhtikuun loppuun mennessä kirjeitse kotiin. Kirjeessä ohjeistetaan tarkemmin, miten leikkikoulupaikka otetaan vastaan. Jos leikkikouluun valittu ei ota vastaan hänelle myönnettyä paikkaa ohjeessa asetettuun määräpäivään mennessä, paikka tarjotaan jonotuslistalla seuraavana olevalle.